Podstawowy kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób indywidualnych

Miejsce 

Dostosowujemy się do potrzeb klienta, dojeżdżamy na terenie całego kraju. Wydarzenie organizowanego kursu udostępniamy kilka tygodni wcześniej na portalach społecznościowych oraz w lokalnych gazetach.

Czas trwania

 

2h zajęć teoretycznych i 6h zajęć praktycznych (1 dzień) – kurs

Liczba uczestników

 

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w 6-10 osobowych grupach.

Cena

 

Od 50 – 70 zł / osobę

Zakres tematyczny

Zasady udzielania pierwszej pomocy (miejsce zdarzenia, bezpieczeństwo własne, bezpieczeństwo poszkodowanego, wywiad medyczny, rozmowa z osobą poszkodowaną, profilaktyka zakażeń, reakcja na stres, aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy);

Wezwanie pomocy (co mówić? Numery alarmowe);

Kontrola podstawowych funkcji życiowych;

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa osób dorosłych (BLS);

Pozycja bezpieczna;

Stany nagłe (postępowanie z poszkodowanym z objawami zawału serca, zabezpieczenie epileptyka w czasie napadu, stany nagłe w cukrzycy, atak astmy, udar);

Niedrożność dróg oddechowych (ciało obce w drogach oddechowych);

Skład i sposoby wykorzystania apteczek zakładowych, samochodowych;

Podstawowe postępowanie przy urazach (złamania, zwichnięcia, skręcenia, rany i krwotoki, oparzenia, odmrożenia, zatrucia);

 

 

Postępowanie przy utracie przytomności, omdleniu, zaburzeniach świadomości;