Straż pożarna również udziela pierwszej pomocy

Zapraszamy na kurs pierwszej pomocy dla straży pożarnej, podczas którego poruszane są szczegółowe zagadnienia związane zarówno z obowiązującym prawem w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej, jak i z prawidłowym przeprowadzeniem czynności mających na celu ochronę zdrowia i życia uczestników wypadku. Szkolenia dla strażaków polegają przede wszystkim na pogłębianiu umiejętności praktycznych dotyczących m.in. takich kwestii jak zabezpieczanie urazów mechanicznych, opatrywanie oparzeń czy resuscytacja dorosłych i dzieci. Podczas spotkań trenerzy prezentują również właściwą obsługę materiałów i urządzeń ratownictwa medycznego, które pozostają na wyposażeniu jednostek PSP. Niezwykle ważny aspekt stanowi też zadbanie o własne bezpieczeństwo i sprawne przeprowadzenie ewakuacji, co – zwłaszcza w przypadku zdarzeń masowych – ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia liczby ofiar.

Kurs pierwszej pomocy dla straży pożarnej

Organizowany przez naszą firmę kurs pierwsza pomoc straż pożarna przyjmuje głównie formę praktyczną – najbardziej skuteczną, jeśli chodzi o przyswajanie wiedzy z zakresu czynności przedmedycznych. Regularne ćwiczenia pomagają utrwalić dobre nawyki, a co za tym idzie znacznie zwiększają efektywność działań wdrażanych podczas sytuacji stresowych. Szkolenie obejmuje rozległy wachlarz tematów uwzględniających różne zdarzenia losowe, w których strażacy odgrywają strategiczną rolę. Dostarczamy niezbędne pomoce edukacyjne, natomiast nasi instruktorzy zawsze chętnie udzielają drobiazgowych odpowiedzi, przedstawiając poszczególne kwestie w przystępny, merytoryczny sposób.

 

Kursy pierwszej pomocy dla straży pożarnej MedLearn