Rozszerzony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób indywidualnych

 

Miejsce kursu przedmedycznego rozszerzonego

Dostosowujemy się do potrzeb klienta, dojeżdżamy na terenie całego kraju, min. do Warszawy, Katowic czy Wrocławia. Wydarzenie organizowanego kursu udostępniamy kilka tygodni wcześniej na portalach społecznościowych oraz w lokalnych gazetach.

 

Czas trwania kursu przedmedycznego rozszerzonego

4h zajęć teoretycznych i 12h zajęć praktycznych (2 dni) – kurs

 

Liczba uczestników kursu przedmedycznego rozszerzonego

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w 6-10 osobowych grupach.

 

Cena

Od 90 – 110 zł / osobę

 

Zakres tematyczny kursu przedmedycznego rozszerzonego

- zasady udzielania pierwszej pomocy (ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia, bezpieczeństwo własne, bezpieczeństwo poszkodowanego, wywiad medyczny, rozmowa z osobą poszkodowaną, profilaktyka zakażeń, reakcja na stres);

- wezwanie pomocy (co mówić? Numery alarmowe);

- kontrola podstawowych funkcji życiowych;

- resuscytacja krążeniowo – oddechowa osób dorosłych (BLS);

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa osób dorosłych z użyciem AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego);

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i niemowląt;

- zabezpieczenie dziecka po wypadku komunikacyjnym;

- bezpieczne sposoby obracania poszkodowanego, ewakuacja poszkodowanego;

- pozycja bezpieczna;

- bezpieczeństwo na drodze;

- stany nagłe (postępowanie z poszkodowanym z objawami zawału serca, zabezpieczenie epileptyka w czasie napadu, stany nagłe w cukrzycy, atak astmy, udar);

- niedrożność dróg oddechowych (ciało obce w drogach oddechowych);

- skład i sposoby wykorzystania apteczek zakładowych, samochodowych;

- podstawowe postępowanie przy urazach (złamania, zwichnięcia, skręcenia, rany i krwotoki, oparzenia, odmrożenia, zatrucia, wstrząs);

- postępowanie przy urazie głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej, miednicy, kończyn dolnych i górnych;

- mechanizm urazu, wypadki komunikacyjne;

- upadki z wysokości, urazy przenikające, obrażenia odniesione w wyniku wybuchów;

 

Ocena stanu chorego po urazie;

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursu przedmedycznego podstawowego