Kurs pierwszej pomocy dla firm

 

Zamierzasz przeszkolić swoich pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy? My wiemy, że nasza oferta sprosta Twoim oczekiwaniom. Posiadamy duże doświadczenie w przeprowadzaniu takich kursów. Wysoki poziom zajęć zapewnia wykwalifikowana kadra trenerów dysponująca wszystkimi niezbędnymi pomocami dydaktycznymi. Klienci docenili już nasz profesjonalizm, czego dowodem są pozytywne referencje. Kurs pierwszej pomocy dla firm przygotowaliśmy z myślą o osobach zatrudnionych w zakładach pracy zlokalizowanych na terenie całego kraju, a także dla służb. Dopracowaną ofertę szkoleniową kierujemy więc do przedstawicieli wszystkich branż - bez względu na wiek lub zajmowane stanowisko. Na zajęcia zapraszamy pracowników małych i dużych przedsiębiorstw, a także osoby pracujące w instytucjach publicznych.

 

Kompleksowy kurs pierwszej pomocy dla Twoich pracowników

 

Zależy Ci na rzetelnym kursie dla Twojego zespołu? Nasza oferta idealnie wpisuje się w Twoje potrzeby. Nasz kurs pierwszej pomocy dla firm jest całościowy, dlatego poruszamy najważniejsze tematy związane z ratownictwem medycznym. Uczymy, jak prawidłowo wykonywać czynności reanimacyjne, opatrywać rany i unieruchamiać złamane kończyny. Pokazujemy, jak właściwie ratować osoby z objawami zawału serca, a także jak postępować w przypadku niedrożności dróg oddechowych. Dodatkowo na zajęciach trenerzy zapoznają uczestników z zasadami obowiązującymi w trakcie wzywania zespołu ratowniczego. Przypominają im najważniejsze numery alarmowe oraz uczą korzystania ze standardowego wyposażenia apteczki. Szczególny nacisk kładziemy na zachowanie zasad bezpieczeństwa w trakcie udzielania pomocy. Zależy nam, aby w przyszłości nasz słuchacz umiał realnie ocenić sytuację i zachować zimną krew pomimo stresu.

 

Podstawowy kurs pierwszej pomocy dla firm trwa 8 godzin, natomiast szkolenie od 2 do 4 godzin. Obie formy kształcenia realizujemy w trakcie jednego dnia. Dużą wagę przykładamy do zajęć praktycznych, a przekazywane treści dostosowujemy do potrzeb klientów. Jednocześnie słuchacze biorą udział w symulacji konkretnych wypadków, które mogą się wydarzyć w danym miejscu pracy.

 

Jeśli chcesz, aby Twój pracownik zyskał dodatkowe umiejętności, zachęcamy do zapisu na rozszerzony kurs pierwszej pomocy. Jego program uzupełniliśmy o dodatkowe zagadnienia, a treści realizowane na szkoleniu podstawowym zostały tu uszczegółowione. W trakcie zajęć słuchacze poznają zasady udzielania pomocy niemowlętom i dzieciom, a także kobietom w ciąży. Przyszły ratownik dowie się również, jak pomóc ofiarom wybuchów, upadków z wysokości i wypadków komunikacyjnych. Nauczy się udzielać pierwszej pomocy osobom z urazami głowy, kręgosłupa czy miednicy. Program przewiduje też naukę obsługi specjalistycznego sprzętu, jakim są defibrylatory AED. Rozszerzony kurs pierwszej pomocy trwa 2 dni. Obejmuje 16 godzin wykładów i ćwiczeń, przy czym dominują zajęcia praktyczne. Polecamy go szczególnie osobom na stanowiskach kierowniczych, zawodowym kierowcom i opiekunom wycieczek.

 

Dokładamy starań, aby kluczową wiedzę przekazać w atrakcyjny, a zarazem zrozumiały sposób. W praktyce przekłada się to na konkretne rezultaty. Absolwent organizowanych przez nas kursów:

 

  • potrafi udzielić pomocy przedmedycznej osobom w stanach zagrożenia zdrowia i życia,

  • zna i stosuje zasady obowiązujące w ratownictwie medycznym,

  • potrafi postępować zgodnie z przyjętymi zasadami etyki,

  • wie jak reagować w sytuacjach kryzysowych,

  • rozumie zagrożenia wynikające z podjętych działań,

  • potrafi zadbać o bezpieczeństwo swoje i poszkodowanego.

Ogólne warunki dot. kursów pierwszej pomocy dla firm

Wybierając nasze kursy pierwszej pomocy dla firm, zyskujesz pewność, że Twoje zgłoszenie rozpatrzymy w indywidualny sposób. Szkolimy Kurs pierwszej pomocy dla firm Med Learnzarówno pojedyncze osoby, jak i wieloosobowe grupy. Ustalona cena za przeprowadzenie szkolenia podlega negocjacjom przy zgłoszeniu większej liczby uczestników. To Ty wybierasz miejsce prowadzenia zajęć, my przyjeżdżamy pod wskazany adres. Pracownicy biurowi czy osoby zatrudnione w chłodniach mają zatem okazję ćwiczyć w swoim miejscu pracy. Natomiast sam program kursu nigdy nie jest sztywno narzucony. Treści kształcenia dobieramy tak, aby w maksymalnym stopniu uwzględniały potrzeby klienta i charakter jego działalności.

 

Wyróżnia nas dbałość o rzetelne opracowanie materiałów dydaktycznych. Otrzymują je wszyscy słuchacze, niezależnie od wybranej formy kształcenia. Materiały szkoleniowe przygotowaliśmy w oparciu o wytyczne ERC, które szczegółowo określają zasady udzielania pomocy doraźnej i specjalistycznej w ratownictwie medycznym. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymuje od nas rękawiczki i maseczkę resuscytacyjną. Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu jest zaświadczenie. Wydajemy go według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

 

Właściwa organizacja zajęć jest dla nas priorytetem. Przekazujemy aktualną wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego, a równocześnie uczymy wykorzystywać ją w praktyce. Koncentrujemy się przede wszystkim na przekazaniu kluczowych umiejętności. Dlatego uczestnictwo w kursach pierwszej pomocy dla firm jest nie tylko realizacją obowiązku, jaki na pracodawcę nakłada Kodeks pracy. To szansa na zdobycie wiedzy, która ratuje ludzkie życie. I to nie tylko w miejscu pracy.

 

Nowelizacja Kodeksu Pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r. nr 223, poz.1460) nakłada na pracodawcę obowiązek wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz zapewnienie ich przeszkolenia.

 

Celem kursu pierwszej pomocy dla firm jest przede wszystkim przedstawienie realnego zagrożenia związanego z wykonywaną pracą. Program kursu dostosowujemy do pracowników danego zakładu np. kurs pierwszej pomocy dla osób pracujących na budowie, kierowców komunikacji miejskiej i pracowników zakładu chłodniczego. Uczestnik szkolenia potrafi prawidłowo udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, wezwać wykwalifikowaną pomoc i zachować właściwą postawę etyczną jako osoba uprawniona do podejmowania czynności pierwszej pomocy.

Osoba biorąca udział w szkoleniu / kursie pierwszej pomocy dla firm, otrzymuje od nas:

·    Materiały szkoleniowe zgodne z obowiązującymi wytycznymi ERC 2015r. 

·     Indywidualny pakiet środków ochrony osobistej (rękawiczki + maseczka).

·     Imienne zaświadczenie o ukończonym kursie, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki. 

·    Pracodawca otrzymuje zaświadczenie zbiorcze zawierające listę przeszkolonych osób.

 

 

Podstawowy kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników firm, zakładu pracy, zawodowych kierowców.

 

 

Rozszerzony  kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników firm, zakładu pracy, zawodowych kierowców.

 

 

Miejsce  

Dostosowujemy się do potrzeb klienta , dojeżdżamy na terenie całego kraju.

 

Miejsce  

Dostosowujemy się do potrzeb klienta , dojeżdżamy na terenie całego kraju.
 

Czas trwania 

2h zajęć teoretycznych i 6h zajęć praktycznych (1 dzień) – kurs

od 2 h do 4 h – szkolenie

Liczba uczestników 

Dla grup zorganizowanych od 1 do 300 osób .

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w 6-10 osobowych grupach.

Projekty szkoleniowe realizujemy również w miejscu pracy uczestników np. budowa, chłodnia, biurowiec tak aby urzeczywistnić sytuacje symulowane, które mogą zdarzyć się w pracy lub poza nią.

 

Czas trwania 

4h zajęć teoretycznych i 12h zajęć praktycznych (2 dni) – kurs

Liczba uczestników  

Dla grup zorganizowanych od 1 do 300 osób .

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w 6-10 osobowych grupach.

Projekty szkoleniowe realizujemy również w miejscu pracy uczestników np. budowa, chłodnia, biurowiec tak aby urzeczywistnić sytuacje symulowane, które mogą zdarzyć się w pracy lub poza nią.
 

Cena 

Od 50 – 80 zł / osobę

Cena uzależniona od formy kształcenia (szkolenie/kurs) i liczby osób.

Przy większej liczbie kursantów jesteśmy otwarci na negocjację ceny.

 

Cena 

Od 80 – 110 zł / osobę

Cena uzależniona od formy kształcenia (szkolenie/kurs) i liczby osób.

Przy większej liczbie kursantów jesteśmy otwarci na negocjację ceny.

 

 Zakres tematyczny

Zasady udzielania pierwszej pomocy (miejsce zdarzenia, bezpieczeństwo własne, bezpieczeństwo poszkodowanego, wywiad medyczny, rozmowa z osobą poszkodowaną, profilaktyka zakażeń, reakcja na stres);

Wezwanie pomocy (co mówić? Numery alarmowe);

Kontrola podstawowych funkcji życiowych;

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa osób dorosłych (BLS);

Pozycja bezpieczna;

Stany nagłe (postępowanie z poszkodowanym z objawami zawału serca, zabezpieczenie epileptyka w czasie napadu, stany nagłe w cukrzycy, atak astmy, udar);

Niedrożność dróg oddechowych (ciało obce w drogach oddechowych);

Skład i sposoby wykorzystania apteczek zakładowych, samochodowych;

Podstawowe postępowanie przy urazach (złamania, zwichnięcia, skręcenia, rany i krwotoki, oparzenia, odmrożenia,zatrucia);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres tematyczny

Zasady udzielania pierwszej pomocy (ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia, bezpieczeństwo własne, bezpieczeństwo poszkodowanego, wywiad medyczny, rozmowa z osobą poszkodowaną, profilaktyka zakażeń, reakcja na stres);

Wezwanie pomocy (co mówić? Numery alarmowe);

Kontrola podstawowych funkcji życiowych;

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa osób dorosłych (BLS);

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osób dorosłych z użyciem AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego);

Bezpieczne sposoby obracania poszkodowanego, ewakuacja poszkodowanego;

Pozycja bezpieczna;

Stany nagłe (postępowanie z poszkodowanym z objawami zawału serca, zabezpieczenie epileptyka w czasie napadu, stany nagłe w cukrzycy, atak astmy, udar);

Niedrożność dróg oddechowych (ciało obce w drogach oddechowych);

Skład i sposoby wykorzystania apteczek zakładowych, samochodowych;

Podstawowe postępowanie przy urazach (złamania, zwichnięcia, skręcenia, rany i krwotoki, oparzenia, odmrożenia,zatrucia, wstrząs);

Postępowanie przy urazie głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej, miednicy, kończyn dolnych i górnych;

Mechanizm urazu, wypadki komunikacyjne;

Upadki z wysokości, urazy przenikające, obrażenia odniesione w wyniku wybuchów;

Ocena stanu chorego po urazie;

(badania urazowe, zatrzymanie krążenia po urazie);

Resuscytacja dzieci i niemowląt + AED;

Postępowanie z poszkodowanym agresywnym;

Postępowanie u kobiet w ciąży;

 

Czas trwania kursu pierwszej pomocy dla firm, zwiększony jest o jeden dzień niż część podstawowa, obejmuje wszystkie aspekty udzielania pierwszej pomocy niemowlętom, dzieciom, dorosłym. Szczególnie dedykowany jest osobom będącym opiekunami wycieczek, kierownikom zakładów i kierowcom.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń / kursów pierwszej pomocy dla firm, organizacji i instytucji.

Dla każdego klienta przygotowujemy indywidualną ofertę. 

 

Zapraszamy do współpracy !